Bảng hợp âm đàn ukulele

Các hợp âm ukuelele cơ bản và cách bấm hợp âm Ukulele là điều đầu tiên bạn phải xem qua trước khi có ý định học. Đàn ukulele nhỏ, 4 dây, dễ chơi, âm thanh vui nhộn là một trong những nhạc cụ được các bạn trẻ lựa chọn. VỊ TRÍ NỐT NHẠC TRÊN ĐÀN UKULELE Trước hết […]

Các hợp âm ukuelele cơ bản và cách bấm hợp âm Ukulele là điều đầu tiên bạn phải xem qua trước khi có ý định học.

Đàn ukulele nhỏ, 4 dây, dễ chơi, âm thanh vui nhộn là một trong những nhạc cụ được các bạn trẻ lựa chọn.

hợp âm đàn ukulele 1
Bảng hợp âm Ukulele

VỊ TRÍ NỐT NHẠC TRÊN ĐÀN UKULELE

Trước hết thì các bạn phải biết vị trí nốt nhạc trên đàn Ukulele để dễ dàng hơn trong việc đọc và hiểu hợp âm.

 • Dây 4: dây Son(G)
 • Dây 3: dây Đồ(C)
 • Dây 2: dây Mi(E)
 • Dây 1: dây Lá(A)

Clip hướng dẫn chơi đàn ukulele

bảng hợp âm đàn ukulele

TỔNG HỢP BẢNG HỢP ÂM UKULELE CƠ BẢN CẦN PHẢI NẮM

Hợp âm ukulele cơ bản bao gồm 3 hợp âm chính: hợp âm trưởng, hợp âm thứ, hợp âm 7.

 • Hợp âm trưởng sẽ được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa: A, B, C,…
 • Hợp âm thứ sẽ được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa cùng với một chữ “m” thường bên cạnh như: Cm, Dm, Am,…
 • Hợp âm 7 sẽ được ký hiệu bằng chữ cái in hoa và số 7 kế bên: A7, B7, C7,…

Trên đây là bảng hợp âm của Ukulele cơ bản mà bạn nên nắm rõ, sau khi thực hành vững những hợp âm này rồi thì bạn sẽ chơi được ukulele một cách dễ dàng.

CÁCH BẤM CÁC HỢP ÂM CƠ BẢN UKULELE

Dưới đây mình sẽ hướng dẫn cách bấm hợp âm ukulele cơ bản giúp các bạn tự học ukulele hình dung rõ ràng hơn nhé.

1/ HỢP ÂM TRƯỞNG CỦA UKULELE

Hợp âm trưởng sẽ được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa như: C D E F G A B tương ứng: Đô trưởng (C), Rê trưởng (D), Mi trưởng (E), Fa trưởng (F), Sol trưởng (G), La trưởng (A) , Si trưởng (B).

hợp âm đàn ukulele

 • Cách bấm hợp âm Đô trưởng (C): bạn sẽ dùng ngón áp út bấm lên đây thứ 1 ở ngăn phím thứ 3 trên cần đàn.
 • Cách bấm hợp âm Rê trưởng (D): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 4, ngón giữa ở dây thứ 2 và ngón áp út ở dây thứ 3. Cả 3 đều bấm ở ngăn số 2.
 • Cách bấm hợp âm Mi trưởng (E): ngón trỏ bấm dây 1 ngăn 2, ngón giữa giữa dây 4 ngăn 4, ngón áp út dây 3 ngăn 4, ngón út dây 2 ngăn 4
 • Cách bấm hợp âm Fa trưởng( F): dùng ngón trỏ bấm  dây 2 ngăn 1, ngón giữa bấm  dây 4 ngăn 2
 • Cách bấm hợp âm Sol trưởng (G) : dùng ngón giữa dây 1 ngăn 2, ngón áp út dây 2 ngăn 3, ngón trỏ dây 3 ngăn 2.
 • Cách bấm hợp âm La trưởng( A): ngón giữa dây 3 ngăn 1, ngón áp út dây 4 ngăn 2.
 • Cách bấm hợp âm Si trưởng (B): ngón trỏ chặn 4 dây ngăn 1, ngón giữa ngăn 3 dây 3, ngón áp út ngăn 4 dây 4

2/ HỢP ÂM THỨ UKULELE

Hợp âm thứ sẽ được ký hiệu bằng các chữ cái in hoa cùng với một chữ “m” thường bên cạnh như: Cm Dm Em Fm Gm Am Bm tương ứng: Đô thứ, Rê thứ, Mi thứ, Fa thứ, Sol thứ, La thứ, Si thứ

hợp âm đàn ukulele

 • Cách bấm hợp âm Đô thứ (Cm): bạn sẽ dùng ngón trỏ đè 3 dây 1,2,3 ở ngăn thứ 3
 • Cách bấm hợp âm Rê thứ (Dm): dùng ngón trỏ bấm vào dây 1 ngăn 2, ngón giữa ở dây 4 ngăn 2 và ngón áp út ở dây  3 ngăn 2.
 • Cách bấm hợp âm Mi thứ (Em): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 2, ngón giữa ở dây thứ 2 ngăn 3 và ngón áp út ở dây thứ 3 ngăn 4.
 • Cách bấm hợp âm Fa thứ (Fm): dùng trỏ  bấm ngăn 1 dây 4, ngón giữa bấm ngăn 1 dây 2, ngón út bấm ngăn 3 dây 1
 • Cách bấm hợp âm Sol thứ (Gm): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 1, ngón giữa ở dây thứ 3 ngăn 2 và ngón áp út ở dây thứ 2 ngăn 3.
 • Cách bấm hợp âm La thứ (Am): ngón trỏ dây 4 ngăn 2.
 • Cách bấm hợp âm Si thứ (Bm): ngón trỏ chặn 4 dây ngăn 2, ngón áp út bấm dây 4 ngăn 4.

2. HỢP ÂM 7 UKULELE

Hợp âm 7 sẽ được ký hiệu bằng chữ cái in hoa và số 7 kế bên như: C7 D7 E7 F7 G7 A7 B7 tương ứng: Đô 7, Rê 7, Mi 7, Fa 7, Sol 7, La 7, Si 7

 • Cách bấm hợp âm Đô 7 (C7): bạn sẽ dùng ngón trỏ bấm dây số 1 ngăn 1
 • Cách bấm hợp âm Rê 7 (D7): dùng ngón trỏ đè 3 dây 2,3,4 ở ngăn 2,  ngón giữa ở dây thứ 1 ngăn 3.
 • Cách bấm hợp âm Mi 7 (E7): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 2, ngón giữa ở dây thứ 3 ngăn 2.
 • Cách bấm hợp âm Fa 7 (F7): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 2 ngăn 1, ngón giữa ở dây thứ 3 ngăn 3, ngón áp út dây 4 ngăn 2.
 • Cách bấm hợp âm Sol 7 (G7): dùng ngón trỏ bấm vào dây thứ 1 ngăn 1, ngón giữa ở dây thứ 1 ngăn 2 và ngón áp út ở dây thứ 3 ngăn 2.
 • Cách bấm hợp âm La 7 (A7): ngón trỏ dây 3 ngăn 1.
 • Cách bấm hợp âm Si 7 (B7): ngón trỏ giữ dây 1-4 ngăn 2, ngón giữa bấm dây 3 ngăn 3.
Nguồn: http://guitartaylor.com/bang-hop-dan-ukulele.html