Non-Cutaway

Non-Cutaway Non-Cutaway Non-Cutaway Có rất nhiều điều để nói về một cây guitar acoustic hoàn...

Florentine Cutaway

Florentine Cutaway Florentine Cutaway Florentine Cutaway Thiết kế cutaway kiểu Florentine tạo nên sự sắc...

Soft Cutaway

Soft Cutaway Soft Cutaway Soft Cutaway Thiết kế Soft Cutaway có đường cắt thoải hơn...

Venetian Cutaway

Venetian Cutaway Venetian Cutaway Venetian Cutaway Là tiêu chuẩn của các model “ce” từ 300...