Top Sinker Redwood

Sinker Redwood Cấu trúc và độ cứng của gỗ tạo nên âm thanh táo bạo,...

Top Adirondack Spruce

Adirondack Spruce Về mặt âm thanh, gỗ Adirondack spruce tạo ra âm sắc mạnh mẽ...

Top European Spruce

European Spruce Tương tự như Engelmann Spruce , loại gỗ này có thêm âm cao...

Top Western Red Cedar

Western Red Cedar Một nghệ sĩ thực thụ với những cái chạm nhẹ nhàng. Gỗ...

Top Engelmann Spruce​

Engelmann Spruce Engelmann tạo ra các giai điệu thuần thục và âm thanh trung phong...

Top Hawaiian Koa

Hawaiian Koa Mặt top cứng như Koa tạo sự cô đọng tự nhiên. Nhờ đó,...

Top Tropical Mahogany

Tropical Mahogany Là một loại gỗ làm mặt top, Mahogany mang tới khả năng cô...

Top Lutz Spruce

Lutz Spruce Là giống lai tự nhiên của Sitka và White spruce, Lutz thừa hưởng...

Top Sitka Spruce

Sitka Spruce Loại gỗ được sử dụng phổ biến nhất cho mặt top của đàn...