Dây đàn guitar Taylor là loại nào?

Taylor cài những dây đàn guitar nào trên những cây đàn của mình?  Mỗi series đàn guitar Taylor tùy vào thiết kế khác nhau và họ cài dây đàn khác nhau. Dây đàn guitar cực kỳ quan trọng, quyết định âm thanh cộng hưởng trên đàn. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 1999, Taylor […]

Taylor cài những dây đàn guitar nào trên những cây đàn của mình? 

Mỗi series đàn guitar Taylor tùy vào thiết kế khác nhau và họ cài dây đàn khác nhau. Dây đàn guitar cực kỳ quan trọng, quyết định âm thanh cộng hưởng trên đàn. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 1999, Taylor đã lắp đặt Dây Elixir trên tất cả các mẫu Taylor dây thép và hiện tại là các loại dây NANOWEB siêu mỏng của Elixir.

Vào năm 2014, Taylor chuyển từ 80/20 Bronze sang Phosphor Bronze hầu hết các mô hình đàn guitar acoustic dây sắt. 

Các mẫu dây đàn được cài trên Guitar Taylor

Dây đàn của các model Acoustic Guitar

dây đàn của đàn guitar Taylor 1

  • Grand Auditorium, Grand Concert, Academy Series, Big Baby Taylor, Baby Taylor

Elixir Light Gauge Phosphor Bronze NANOWEB (.012-.053)

  • Grand Symphony, Grand Orchestra, Dreadnought, GS Mini

Elixir Medium Gauge Phosphor Bronze NANOWEB (.013-.056)

  • Acoustic 12-String Models

Elixir Phosphor Bronze NANOWEB Light Gauge (.010 -.047)

  • GS Mini Bass – ONLY USE THESE STRINGS

D’Addario (EXP PBB190GS) GS Mini Acoustic Bass Custom Light (.037-.090)

  • Nylon-String Models

D’Addario (EJ46FF) Pro-Arté Carbon, Dynacore Basses, Hard Tension

Dây cài trên Guitar điện Electric Guitar

Dây cài trên Guitar điện Electric Guitar

Đàn guitar điện của Taylor được ký hiệu bắt đầu là chữ T, các mẫu như Guitar Taylor T5, T5Z, T3. Đa

  • T5 and T5z

Elixir Electric Medium Gauge NANOWEB (.011-.049)

  • T3

Elixir Electric Light Gauge NANOWEB (.010-.046)

Nguồn: http://guitartaylor.com/day-dan-guitar-taylor-la-loai-nao.html