Hợp âm bài hát đồng đội ơi

Đồng đội ơi! tôi [Dm] nhớ Những lối đường đã [A] đi Những nẻo xa chưa [Gm] tới Nghe bước chân thầm [A] thì. [Dm] Đồng đội ơi! tôi [Gm] nhớ Cánh rừng nào bom [A] rơi Thân [Dm] cây nào trụi [A] lá Tạc dáng trên nền [Dm] trời. [A] Đồng đội [Dm] ơi! tôi [Bb] nhớ [Dm] Biết tìm [C] đâu dáng [F] người [Gm] Ai lẫn cùng cát [A] bụi [Gm] Khuất bóng nào xa [A] xôi. Đồng đội [Dm] ơi! Tôi [Bb] nhớ [Dm] Chiến tranh [A] qua lâu [Gm] rồi [A] Lòng vẫn thầm thì […]

Đồng đội ơi! tôi [Dm] nhớ
Những lối đường đã [A] đi
Những nẻo xa chưa [Gm] tới
Nghe bước chân thầm [A] thì.

[Dm] Đồng đội ơi! tôi [Gm] nhớ
Cánh rừng nào bom [A] rơi
Thân [Dm] cây nào trụi [A] lá
Tạc dáng trên nền [Dm] trời.

[A] Đồng đội [Dm] ơi! tôi [Bb] nhớ
[Dm] Biết tìm [C] đâu dáng [F] người
[Gm] Ai lẫn cùng cát [A] bụi
[Gm] Khuất bóng nào xa [A] xôi.

Đồng đội [Dm] ơi! Tôi [Bb] nhớ
[Dm] Chiến tranh [A] qua lâu [Gm] rồi
[A] Lòng vẫn thầm thì gọi
[Gm] Đồng đội, [A] đồng đội [Dm] ơi.

Nguồn: http://guitartaylor.com/hop-am-bai-hat-dong-doi-oi.html