Những danh ngôn âm nhạc hay nhất

Âm nhạc không làm thay đổi bất kỳ ai – nó chỉ dẫn dắt chúng ta tự thay đổi chính bản thân mình. (Chuck Klosterman – tác giả và nhà tiểu luận người Mỹ) 1. If you look deep enough you will see music; the heart of nature being everywhere music. Nếu bạn nhìn đủ […]

Âm nhạc không làm thay đổi bất kỳ ai – nó chỉ dẫn dắt chúng ta tự thay đổi chính bản thân mình.

(Chuck Klosterman – tác giả và nhà tiểu luận người Mỹ)

1. If you look deep enough you will see music; the heart of nature being everywhere music.

Nếu bạn nhìn đủ sâu, bạn sẽ thấy âm nhạc; trái tim của thiên nhiên là âm nhạc ở khắp nơi.

– Thomas Carlyle

 

2. Of all noises, I think music is the least disagreeable.

Trong tất cả mọi tiếng ồn, tôi nghĩ âm nhạc là thứ ít khó chịu nhất.

– Samuel Johnson

 

3. Music is nothing else but wild sound civilized into time and tune.

Âm nhạc chẳng là gì khác ngoài những âm thanh hoang dã được văn minh hoá vào thời gian và giai điệu.

-Thomas Fuller

4. If music is the food of love, play on.

Nếu âm nhạc là thực phẩm của ái tình, hãy chơi đi.

                                                                                      – William Shakespeare

5. Music is the mediator between spiritual and sensual life.

Âm nhạc là nhà hoà giải giữa cuộc sống thể xác và cuộc sống tâm linh.

– Beethoven

 

6. Music is what feelings sound like.

Âm nhạc là cách cảm xúc trở thành âm thanh.

– Unknown

 

We have learned to express the more delicate nuances of feeling by penetrating more deeply into the mysteries of harmony.

Chúng ta học cách thể hiện những sắc thái cảm xúc tinh tế nhờ tiến sâu vào những bí ẩn của hoà âm.

– Robert Schumann

 

8. Music is a hidden arithmetic exercise of the soul, which does not know what it is counting.

Âm nhạc là hoạt động số học thầm kín của tâm hồn trong khi không biết rằng mình đang đếm.

– Gottfried Wilhelm Leibniz

Ở đâu có con người, ở đó có tiếng hát. Trên mặt đất, trần gian này tiếng hát nhắc nhở ta một điều giản dị: tôi hát là tôi hiện hữu.

– Trịnh Công Sơn

Tình yêu cho phép những ca khúc ra đời. Nỗi đau và niềm hân hoan làm thành bào thai sinh nở ra âm nhạc. Âm nhạc như thế là tình yêu, là trong bản thân nó hàm chứa một cõi nhân sinh bề bộn những đau khổ và hoan lạc.

– Trịnh Công Sơn

Âm nhạc là nhà hòa giải giữa cuộc sống thể xác và cuộc sống tâm linh.

Music is mediator between spiritual and sensual life.

Beethoven

Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm.

Music expresses that which can not be said and on which it is impossible to be silent.

Victor Hugo

Âm nhạc là sự giác ngộ cao hơn cả triết học và tri thức.

Music is a higher revelation than all wisdom and philosophy.

Beethoven

Nhiệm vụ cao quý của âm nhạc là chiếu sáng vào những cõi sâu thẳm trong trái tim con người.

It is music’s lofty mission to shed light on the depths of the human heart.

Robert Schumann

Tôi có thể không phải là một nhà soạn nhạc ở hàng thứ nhất, nhưng tôi là nhà soạn nhạc đứng đầu ở hàng thứ hai!

I may not be a first-rate composer, but I am a first-class second-rate composer.

Richard Strauss

Những niềm đam mê dù có mãnh liệt hay không cũng không nên thể hiện quá đáng tới mức làm người ta thấy căm ghét; và âm nhạc, dù trong những hoàn cảnh kinh hãi nhất cũng không nên khó nghe, mà cần vui tai và lôi cuốn, và nhờ đó mà mãi mãi vẫn luôn là âm nhạc.

Nevertheless the passions, whether violent or not, should never be so expressed as to reach the point of causing disgust; and music, even in situations of the greatest horror, should never be painful to the ear but should flatter and charm it, and thereby always remain music.

Wolfgang Amadeus Mozart

Chỉ có hai thứ đáng theo đuổi, nhạc hay và lương tâm trong sạch.

There are only two things worth aiming for, good music and a clean conscience.

Paul Hindemith

Vai trò của tôi trong xã hội, hay của bất cứ nghệ sĩ hay thi nhân nào, là cố gắng và thể hiện điều mà tất cả chúng ta cảm nhận. Không phải để dạy người khác cảm nhận. Không phải như nhà rao giảng hay lãnh đạo mà như hình ảnh phản chiếu của tất cả chúng ta.

My role in society, or any artist’s or poet’s role, is to try and express what we all feel. Not to tell people how to feel. Not as a preacher, not as a leader, but as a reflection of us all.

John Lennon

Tôi thường nghe thấy âm nhạc giữa trung tâm của tiếng ồn.

I frequently hear music in the heart of noise.

George Gershwin

Nguồn: http://guitartaylor.com/nhung-danh-ngon-nhac-hay-nhat.html