Non-Cutaway

Non-Cutaway

Non-Cutaway

Có rất nhiều điều để nói về một cây guitar acoustic hoàn toàn truyền thống với thiết kế không cutaway. Nếu bạn không có ý định chơi các quãng âm cao vút hoặc thích hình dáng đơn giản đối xứng hay kiểu dáng số 8 cổ điển của cây guitar, thiết kế non-cutaway sẽ là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.