ES-Go

Loại pickup tặng kèm này được thiết kế dành cho GS Mini Series.

ES-Go

Loại pickup tặng kèm này được thiết kế dành cho GS Mini Series.

ES-Go

ES-Go là một thiết bị từ thu âm thụ động được tặng kèm cùng dòng đàn đặc biệt GS Mini. Bất cứ ai cũng có thể cài đặt nó vào khung kết nối đã trang bị sẵn bên trong cây đàn guitar trong vài phút. Kết hợp nó với V-Cable ™, bạn sẽ có thể điều chỉnh âm lượng dễ dàng.