ES-N®

Bộ chuyển đổi dưới xương đàn này được thiết kế cho các model guitar Taylor dây nylon.

ES-N®

Bộ chuyển đổi dưới xương đàn này được thiết kế cho các model guitar Taylor dây nylon.

ES-N®

ES-N® là một bộ chuyển đổi nguồn đơn dưới xương đàn, với các nút điều khiển âm thanh và preamp được tùy chỉnh để bổ sung cho âm thanh dây nylon. Các nút điều khiển Hệ thống ES-N® của Taylor cho phép tạo nhiều âm sắc hơn và vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ trong thiết kế tự nhiên. Thiết bị này được tích hợp trên các mẫu dây nylon của Taylor