Sheet nhạc hợp âm guitar bài hát Đau

“Ngài đã chết thay cho mọi người, để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.” II Cô-rinh-tô 5:15 Lời bài hát Đau – Quố Khánh – [ Lyrics ] 1. Một ngày mới bắt đầu và trước mắt con là […]

“Ngài đã chết thay cho mọi người,

để những người đang sống không vì chính mình mà sống nữa,
nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.”

II Cô-rinh-tô 5:15

Lời bài hát Đau – Quố Khánh –

[ Lyrics ] 1. Một ngày mới bắt đầu và trước mắt con là những thử thách vây quanh

Nhưng tạ ơn Chúa Jesus… Chính bởi quyền năng thập tự yêu thương Đã giúp con vượt qua… Con như là hạt cát giữa vũ trụ bao la… Nhưng Chúa vẫn đoái xem! Những đau đớn khó khăn con gặp phải trên đường đời, không đáng chi so với gánh năng Chúa mang…

Đk: ĐAU… Từng lằn roi máu Chúa đã cam chịu Huyết báu đổ ra vì con tại nơi Gô-gô-tha… ĐAU… Người người khinh chê nhục nhã nhưng Chúa vẫn vác trên vai cây thập tự Đầu mang mão gai, giáo đâm hông Ngài Chịu chết… VÌ CHÍNH CON…!! 2. Con như là hạt cát giữa vũ trụ bao la… Nhưng Chúa vẫn đoái xem! Những đau đớn khó khăn con gặp phải trên đường đời, không đáng chi so với gánh năng Chúa mang… Đk: ĐAU… Từng lằn roi máu Chúa đã cam chịu Huyết báu đổ ra vì con tại nơi Gô-gô-tha… ĐAU… Người người khinh chê nhục nhã nhưng Chúa vẫn vác trên vai cây thập tự Đầu mang mão gai, giáo đâm hông Ngài Chịu chết… VÌ CHÍNH CON…!! Đk: ĐAU… Từng lằn roi máu Chúa đã cam chịu Huyết báu đổ ra vì con tại nơi Gô-gô-tha… ĐAU… Người người khinh chê nhục nhã nhưng Chúa vẫn vác trên vai cây thập tự Đầu mang mão gai, giáo đâm hông Ngài Chịu chết… VÌ CHÍNH CON…!!

Sheet nhạc hợp âm guitar bài hát Đau

Đau_sheet-music_CL

Nguồn: http://guitartaylor.com/sheet-nhac-hop-guitar-bai-hat-dau.html
Từ khoá:

Gửi bình luận

Become a first comment for this post!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *