Soft Cutaway

Soft Cutaway

Soft Cutaway

Thiết kế Soft Cutaway có đường cắt thoải hơn so với phong cách Venetian. Các mẫu đàn dây nylon Grand Concert có phiên bản cutaway tinh tế hơn. Trong khi đó, các mẫu đàn thuộc Series 100 và 200 lại bằng phẳng hơn