Tab guitar MẶT TRỜI BÉ CON – Trần Tiến

MẶT TRỜI BÉ CON Sáng tác : Trần Tiến Ngoài [Am] kia có cô bé nhìn qua [C] khe nghe tiếng [Em] đàn của [Am] tôi. Ngoài [Am] kia có chú bé trèo cành [C] me mắt xoe [Em] tròn lắng [Am] nghe. Ðàn [Am] tôi hát câu [G] gì mà sao cô bé [Dm] […]

MẶT TRỜI BÉ CON
Sáng tác : Trần Tiến
Ngoài [Am] kia có cô bé nhìn qua [C] khe nghe tiếng [Em] đàn của [Am] tôi.
Ngoài [Am] kia có chú bé trèo cành [C] me mắt xoe [Em] tròn lắng [Am] nghe.
Ðàn [Am] tôi hát câu [G] gì mà sao cô bé [Dm] cƣời ngộ [Em] ghê.
Ðàn [Am] tôi hát câu [G] gì mà sao chú bé [Dm] ngồi mơ [Em] màng.
Hạnh [Am] phúc quá đơn [Dm] sơ, đời tôi đâu có [C] ngờ.
Từng đêm cô bé [Em] chờ nhƣ chờ từng giấc [Am] mơ.
Ngày [Am] xƣa cũng nhƣ bé tuổi còn [C] thơ tôi vẫn [Em] thƣờng trộm [Am] nghe.
Nhà [Am] bên có anh lính rời xa [C] quê hay chơi [Em] đàn rất [Am] khuya.
Ðàn [Am] anh đã cho [G] tôi trời xanh nhƣ ƣớc [Dm] mơ tuổi [Em] thơ.
Ðàn [Am] anh đã cho [G] tôi dòng sông mang cánh [Dm] buồm khát [Em] vọng.
Tuổi [Am] thơ đã đi [Dm] qua, giờ đây hát bên [C] em.
Từng đêm đứng quanh [Em] tôi những mặt [G] trời bé [Am] con.
Trời [Am] mƣa quá em [G] ơi, bài ca ƣớt mất [Dm] rồi, còn [Em] đâu.
Trời [Am] mƣa đến bao [G] lâu, mà sao em vẫn [Dm] chờ vẫn [Em] đợi.
Hạnh [Am] phúc quá đơn [Dm] sơ, đời tôi đâu có [C] ngờ
Từng đêm em vẫn [G] chờ, vẫn chờ [Em] đợi dưới [Am] mưa …

Nguồn: http://guitartaylor.com/tab-guitar-mat-troi-con-tran-tien.html
Từ khoá:

Gửi bình luận

Become a first comment for this post!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *