Tab guitar NỐI VÒNG TAY LỚN – Trịnh Công Sơn

Tab cho đàn guitar bài hát Nối vòng tay lớn Sáng tác : Trịnh Công Sơn Rừng [Em] núi dang [G] tay nối lại biển [Em] xa. Ta [C] đi vòng tay [Am] lớn mãi để nối sơn [Em] hà. Mặt [D] đất bao [G] la anh em ta [Em] về. Gặp [Am] nhau mừng […]

Tab cho đàn guitar bài hát Nối vòng tay lớn

Sáng tác : Trịnh Công Sơn
Rừng [Em] núi dang [G] tay nối lại biển [Em] xa.
Ta [C] đi vòng tay [Am] lớn mãi để nối sơn [Em] hà.
Mặt [D] đất bao [G] la anh em ta [Em] về.
Gặp [Am] nhau mừng nhƣ [G] bão cát quay [Em] cuồng trời rộng.
Bàn [B7] tay ta nắm nối [D] tròn một vòng Việt [Em] Nam.
Cờ nối [G] gió đêm vui nối [Em] ngày.
Dòng máu [G] nối con tim đồng [D] loại.
Dựng tình [B7] ngƣời trong ngày mới.
Thành phố [G] nối thôn xa vời [Em] vợi.
Ngƣời chết [G] nối linh thiêng vào [D] đời.
Và nụ [B7] cƣời nối trên [Em] môi.
Từ [Em] Bắc vô [G] Nam nối liền nắm [Em] tay.
Ta [C] đi từ đồng hoang [Am] vu vượt hết núi [Em] đồi.
Vƣợt [D] thác cheo [G] leo tay ta vượt [Em] đèo.
Từ [Am] quê nghèo lên [G] phố lớn nắm [Em] tay nối liền
Biển [B7] xanh sông gấm nối [D] liền một vòng tử [Em] sinh.
Biển [B7] xanh sông gấm nối [D] liền một vòng tử [Em] sinh.
Biển [B7] xanh sông gấm nối [D] liền một vòng tử [Em] sinh.
Biển [B7] xanh sông gấm nối [D] liền một vòng tử [Em] sinh.

Tab cho đàn guitar bài hát Nối vòng tay lớn

Tab cho đàn guitar bài hát Nối vòng tay lớn

 

Nguồn: http://guitartaylor.com/tab-guitar-noi-vong-tay-lon-trinh-cong-son.html
Từ khoá:

Gửi bình luận

Become a first comment for this post!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *