Những nghệ sĩ nổi tiếng sử dụng guitar Fender Statocaster huyền thoại
Nên học Guitar thùng rồi chuyển sang Guitar điện hay học Guitar điện từ đầu?

– Cấu tạo cần đàn của Guitar thùng và Guitar điện đều như nhau, nhưng...

Những thương hiệu đàn Guitar điện cho người mới tập

  Với những người mới bắt đầu học đánh đàn guitar thì việc mua cho...

Tìm hiểu sự ra đời của đàn Guitar điện

Đàn guitar có rất nều loại khác nhau thế nhưng điều gì ở cây đàn...