Lutz Spruce

Là giống lai tự nhiên của Sitka và White spruce, Lutz thừa hưởng các ưu điểm nổi bật của Sitka và White spruce (và cả của loại gỗ cùng họ với nó là Engelmann). Loại gỗ này  tạo ra âm thanh mạnh mẽ của Adirondack spruce. Nhờ đó, nó có thể đáp ứng được phong cách chơi của các tay guitar mạnh mẽ.

Lutz Spruce​

Là giống lai tự nhiên của Sitka và White spruce, Lutz thừa hưởng các ưu điểm nổi bật của Sitka và White spruce (và cả của loại gỗ cùng họ với nó là Engelmann). Loại gỗ này  tạo ra âm thanh mạnh mẽ của Adirondack spruce. Nhờ đó, nó có thể đáp ứng được phong cách chơi của các tay guitar mạnh mẽ.

Lutz Spruce​​

Xuất xứ: Tây Bắc Bắc Mỹ

Là giống lai tự nhiên của Sitka và White spruce, Lutz mọc ở nơi giao nhau của các vùng phân bố của gỗ Sitka và gỗ White. Sitka mọc nhiều ở các khu vực ven biển nhiều hơn, trong khi White spruce được tìm thấy ở các khu vực nội địa. Phạm vi thích nghi khí hậu của Lutz rất nhỏ. Chúng được cho là có đặc tính vượt trội hơn cả hai loại gỗ Sitka và White spruce.

Về mặt âm thanh, Lutz pha trộn các ưu điểm của Sitka và White spruce  và Engelmann spruce – loại cây cùng họ với nó. Nhờ đó, gỗ Lutz được Taylor sử dụng cho 500 Series  có khả năng thể hiện các đặc tính của Adirondack spruce. Điều đó tạo nên âm lượng lớn, âm sắc phong phú.

Thích hợp với: Hầu hết các phong cách chơi. Người chơi với phong cách chơi sống động sẽ thích âm sắc của loại gỗ này.