Venetian Cutaway

Venetian Cutaway

Venetian Cutaway

Là tiêu chuẩn của các model “ce” từ 300 series đến Presentation Series, dáng Cutaway Venetian được biết đến với các đường tròn mềm mại. Đỉnh dốc của cutaway sẽ thay đổi tùy thuộc vào dáng đàn. Grand Concert và Grand Auditorium có độ dốc cao hơn, trong khi cutaway của dáng Dreadnought lại hơi thoải. Các mẫu đàn dây nylon Grand Concert cũng có đường cắt thoải tinh tế. Trong khi đó, các mẫu cutaway của  100 và 200 Series lại có đường cắt thoải nhất.